KPSS-2024/4 TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru tarihleri ve şartları

31.01.2024
18
KPSS-2024/4 TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru tarihleri ve şartları

KPSS-2024/4 TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı’nda istihdam edilecek personel alımı için tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024/4 KPSS tercih kılavuzuyla birlikte başvuru için detaylar netleşirken adayların sorguladığı ‘Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru tarihleri ve şartları nedir? Kimler başvurabilir?’ sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

KPSS-2024/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

👉ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

👉ÖNLİSANS MEZUNLARINA AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

👉LİSANS MEZUNLARINA AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

9.1.1 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa

atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.2 Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

9.1.3 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

9.1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

9.1.5 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.6 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.7 Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

9.1.8 Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

9.2 BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

a. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI …” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adaylar yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

b. Adayların diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Silahlı veya Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına, Usta Gemici belgesi, STCW belgesi, Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine ve sürücü belgesine, tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

c. Adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilavetenbu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, pozisyonlara ilişkin bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.

ç. Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il, ilçe, kuruluş, bölge, şube ve şeflik düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde; il düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilenler ise kurumun ihtiyaçlarına göre o il ve il dâhilindeki ilçelere; kuruluş müdürlükleri düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar kuruluş müdürlüklerine; bölge, şube ve şeflik düzeyinde gösterilen

pozisyonlara yerleştirilen adaylar o bölge dâhilindeki il, şube ve şefliklere atanabileceklerdir.

9.2.1 MÜHENDİS

Mühendis (Bitki Koruma) 9001 kodundan tercih yapacak adayların dikkatine! 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda Bakanlık tarafından yürütülen resmi kontrol işlemleri inspektör personel tarafından gerçekleştirilmektedir. 21 Nisan 2011 tarih ve 27912 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinin “Adayların Nitelikleri” başlığı altındaki 5’inci maddesi 1’inci fıkrasının (b) bendinde; “Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak” şartı aranmaktadır.

Yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre “Tablo:3 657 Sayılı Kanununun 4/B Maddesine Göre Atama Yapılacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları (Lisans Mezunları İçin)” nda yer alan ve Nitelik Kodu; 9001 olup Kurum Kodu; 5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479 olan pozisyonları tercih eden adayların İnspektör personeli olarak görev yapabilmesi için Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma bölümü (Mezuniyet alan kodu 8158 olanlar) mezunu olması şartı aranmaktadır. Bu mezuniyet koduna (8158) sahip olmayan adaylar tercih yapamayacaktır. Tercih yapsalar bile yönetmelikteki şartları taşımadığından atamaları yapılmayacaktır.

9.2.2 ORMAN MUHAFAZA MEMURU :

(7252) Tam teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.

9.2.3 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI-SİLAHSIZ):

(6551) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış) olmak.

(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.

(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:

a. 18 yaşını doldurmuş olmak.(Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi için)

b. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

c. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. ç. 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

d. Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

e. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.

f. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını

doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

g. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır. Bu koşullara göre Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tercih yapacak adaylar; tercih işlemlerinin son günü olan 7 Şubat 2024 tarihine göre; 8 Şubat 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

9.2.4 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 7302:

(6514) D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. Başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan eski ve yeni sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

D sınıfı sürücü belgesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar D, DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

9.2.5 GEMİ ADAMI:

(7183) STCW Belgelerine (Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) sahip olmak.

(7184) Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine sahip olmak.

(7187) Usta Gemici Belgesine sahip olmak.

(6506) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan eski ve yeni sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

B sınıfı sürücü belgesi B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar

9.2.6 İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLARA İLAVE OLARAK TERCİH YAPAN ADAYLARIN;

a. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmaması,

b. İstihdam edilecek pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

c. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ç. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup klavuzda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
YAZAR BİLGİSİ